کریمی مشاور بیمه

شاعر_نویسنده_ترانه سرا_مشاور شرکت بیمه بزرگ پارسیان

داستان کوتاه آموزنده/شماره15

اتومبیل ﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ، ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺣﻴﺎﻁ ﻳﮏ ﺗﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪ ﻭ زن ﻣﺠﺒﻮﺭﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
بهمن 98
17 پست